9:00 – 17:30

Monday till Friday

Radonstraat 300,

2718 TB Zoetermeer

+31 15 3621420

RL Networks de expert op gebied van hardware en netwerkapparatuur.

16 January 2021

9:00 – 17:30

Monday till Friday

Radonstraat 300,

2718 TB Zoetermeer

+31 15 3621420

IT-recycle service: voor uw netwerkapparatuur en hardware recycling

RL Networks is tegen kapitaalvernietiging en voor het hergebruiken van grondstoffen. Vandaar dat wij een hardware recycling service hebben gecreëerd. Onze service houdt in dat wij de afvoer en recycling van uw IT-hardware en netwerkapparatuur verzorgen. Het recyclen en het afvoeren van gebruikte netwerkapparatuur moeten voldoen aan de milieu wetgeving betreffende het afvoeren van gebruikte hardware namelijk: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipement) en AEEA (Besluit en regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur). Door gebruik te maken van deze service voldoet ook u aan de gestelde wetgeving. Hierdoor voorkomt u dat uw gebruikte netwerkapparatuur op de schroothoop belandt en een belasting voor het milieu wordt.

Hoe gaan wij te werk?

Nadat er een afspraak is gemaakt gaan wij als volgt te werk:

 • Er wordt geïnventariseerd wat wij precies voor u kunnen betekenen.
 • Per product en apparaat maken wij een inventarisatieplan.
 • Vervolgens wordt er een offerte opgesteld.
 • Indien gewenst verzorgen wij het gehele logistieke proces (van ophalen tot recyclen tot eindrapportage).
 • Per productcategorie hebben wij een speciale recycle methode ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij per productsoort de juiste behandelmethode vaststellen.
 • Delen van het product die hergebruikt kunnen worden, gebruiken wij weer opnieuw, om zo geen onnodig kapitaalverlies te lijden.
 • De data die op uw netwerkapparatuur staat, wordt verwijderd door het gebruik te maken van de geavanceerde software van Blancco.
  (klik hier voor meer informatie over datavernietiging)
 • Defecte hardware en netwerkapparatuur wordt gestript en gesorteerd voor uiteindelijke recycling.
 • Op het einde ontvangt u een eindrapportage van al uw afgevoerde hardware.

Geïnteresseerd of een vraag met betrekking tot onze IT-recycle service? 

Neem dan contact met ons op via  e-mail of bel naar 015-3621420

Blancco
De datavernietiging wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van een gecertificeerde software van Blancco. Blancco is een beveiligingsbedrijf voor data en voor dataverwijdering. De software die RL Networks gebruikt om data van uw apparatuur te verwijderen wordt ook gebruikt door de NAVO en de AIVD.

RL Networks it-diensten waaronder dataverwijdering en hardware recycling service
Top